Creative XR Arena

Contactgegevens

Verwerkte Persoonsgegevens

Creative XR Arena verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Doelen van Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, zoals contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van Persoonsgegevens

Creative XR Arena deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken wanneer u een account aanmaakt en inlogt in het platform. Verder gebruiken wij Google Analytics om anoniem bezoekersaantallen bij te houden.

Rechten van Gebruikers

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Neem hiervoor contact met ons op via info@creative-xr-arena.com.

Beveiliging Persoonsgegevens

Creative XR Arena neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.